Neonatal Mental Health Awareness Week

De Neonatal Mental Health Awareness Week is gelanceerd met als doel bewustwording te creëren over hoe de spanningen en stress van het hebben van een baby op de neonatale intensive care-afdeling (NICU) van invloed kunnen zijn, niet alleen op het welzijn van ouders, maar ook op broers en zussen en grootouders.

Er is meer steun nodig voor de gezinnen van degenen die te vroeg zijn geboren of te zwak zijn om naar huis te gaan, en ook voor de medische teams die voor hen zorgen.

Neonatale Mental Health Awareness Week vindt plaats van 15-21 april. 2019 is de eerste editie van deze bewustwordingsweek.

Neonatal Mental Health Awareness Week

Neonatale eenheden, clinici en ouders beseffen en praten over de blijvende gevolgen voor gezinnen na op een NICU of PICU te zijn geweest. Het zijn echter niet alleen ouders, maar ook broers en zussen die deze impact ondervinden.
En, met de wijzigende gezinsdynamiek, heeft dit ook gevolgen voor grootouders, naaste familieleden en vrienden.
We weten ook dat niet alleen gezinnen worden getroffen. Het werk heeft een impact op de teams die voor baby's zorgen, inclusief artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, verloskundigen en paramedici.
Passende en tijdige ondersteuning is nodig om de onmiddellijke en langdurige gevolgen voor de geestelijke gezondheid en het emotionele welzijn voor gezinnen en de mensen die met hen werken te verminderen.

Steun NICUMHAW

Shout out naar alle geweldige NICU verpleegkundigen en dokters. Zij doen ALLES wat ze kunnen voor jouw premature baby !

We've made it through a tough shift NICUMHAW

Het leven van een NICU ouder kan nogal heftig zijn...
Dit is voor alle ouders van premature baby's die elke dag kleine stapjes maken om eindelijk naar huis te gaan met je kostbare kleintje!

We're one step closer to home NICUMHAW

Belangrijkste bevindingen

Hieronder vindt u een aantal van de belangrijkste bevindingen uit een onderzoek dat begin 2019 door Leo's is opgesteld en uitgevoerd. Het onderzoek is ontwikkeld via Survey Monkey en werd voornamelijk via sociale-mediakanalen zoals Facebook, Twitter en Instagram verspreid. Het was beschikbaar voor iedereen die het gevoel had dat ze aan de instructies voldeden en de gegevens werden altijd geanonimiseerd en moeten worden gebruikt om problemen met de geestelijke gezondheid in de neonatale zorg te belichten.

Top level findings Neonatal Mental Health Awareness WeekNeonatal Mental Health Awareness WeekNeonatal Mental Health Awareness WeekNeonatal Mental Health Awareness Week

Bron: Leo's Charity