Vroeggeboorte

Vroeggeboorte

Vroeggeboorte

Vroeggeboorte is een geboorte die te vroeg gebeurt, vóór 37 weken zwangerschap. Baby's die zo vroeg geboren zijn, hebben mogelijk meer gezondheidsproblemen of moeten mogelijk langer in het ziekenhuis blijven dan baby's die later zijn geboren.

World Prematurity Day

Vroeggeboorte is een zeer ernstig gezondheidsprobleem. Het is de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen onder de vijf jaar wereldwijd. Baby's die te vroeg geboren zijn, kunnen meer gezondheidsklachten hebben dan baby's die op tijd geboren zijn en kunnen op de lange termijn gezondheidsproblemen hebben die de hersenen, de longen, het gehoor of het gezichtsvermogen beïnvloeden.

Wist je dat?

Did you know EFCNI

1 baby op 10 wordt wereldwijd prematuur geboren.

De percentages voor vroeggeboorte stijgen, zelfs in geïndustrialiseerde landen!

Ongeveer 500.000 baby's in Europa worden elk jaar te vroeg geboren!

Preterm births worldwide

In ongeveer de helft van de gevallen van vroeggeboorte is de oorzaak onbekend! Vroeggeboorte kan iedereen overkomen.

De aanwezigheid van ouders is van vitaal belang voor de ontwikkeling van premature baby's in het ziekenhuis.

preterm birth is the leading cause of death for infants worldwide

Het overlevingspercentage van premature baby's varieert, niet alleen van land tot land, maar ook van ziekenhuis tot ziekenhuis.